Πώματα φιαλών

Μετά την  ολοκλήρωση της παραγωγής ενός κρασιού και πριν τη διάθεση του στην αγορά παρεμβάλλεται ένα σύντομο αλλά πολύ καθοριστικό στάδιο, η εμφιάλωση. Κατά το στάδιο αυτό το διαυγές πλέον κρασί [...]

Oι πυραζίνες

Το αρωματικό μπουκέτο ενός κρασιού διαμορφώνεται από ένα σύνολο ενώσεων οι οποίες είτε προέρχονται από την πρώτη ύλη, είτε παράγονται κατά την διάρκεια της οινοποίησης (αλκοολική ζύμωση, [...]

0

Start typing and press Enter to search

Μετάβαση στο περιεχόμενο