Κάλεσμα για ανακύκλωση γυαλιού

H AXAIA CLAUSS σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΓΥΑΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, οργανώνουν πρόγραμμα χωριστής συλλογής και ανακύκλωσης γυαλιού, στο χώρο των εγκαταστάσεων του ιστορικού οινοποιείου.

Ένα σημαντικό υλικό για την ανακύκλωση είναι το γυαλί και είναι μέσα στις δυνατότητές μας, να μην καταλήγει στα κοινά απορρίμματα, με τις γνωστές αρνητικές συνέπειες.

Η ανακύκλωση συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος ενώ παράλληλα αποτελεί δείκτη προόδου και ανάπτυξης του τόπου μας. Για την επιτυχία του προγράμματος είναι σημαντική η συμμετοχή και η προσωπική δράση του καθενός. Εκτός από την ανακύκλωση των γυάλινων αποβλήτων του οινοποιείου μας, καλούνται και οι πολίτες να αγκαλιάσουν και να στηρίξουν με ευθύνη και συνέπεια το νέο πρόγραμμα ανακύκλωσης που τίθεται σε εφαρμογή σε κώδωνα ανακύκλωσης γυαλιού στις εγκαταστάσεις μας. Μόνο μέσα από τη συμμετοχή όλων μπορεί να υπάρξει λύση.

0

Start typing and press Enter to search

Μετάβαση στο περιεχόμενο