Κορυφολόγημα

Το κορυφολόγημα (Rognage) αποσκοπεί στην αφαίρεση τμήματος της αυξανόμενης κορυφής των βλαστών.

Ο στόχος αυτή της διεργασίας είναι η καλύτερη και ομοιόμορφή θρέψη των βλαστών και σταφυλιών, προστασία από μηχανικές βλάβες και αύξηση της παραγωγής διότι με την μείωση της κορυφής των βλαστών μειώνεται η ακρότονη τάση καθώς και ο ανταγωνισμός για θρέψη μεταξύ των οργάνων του φυτού.

Ο χρόνος εφαρμογής του κορυφολογήματος εξαρτάται από το αποτέλεσμα που επιθυμεί ο αμπελουργός, έτσι εάν ο αμπελουργός επιθυμεί την καταπολέμηση την ανθόρροιας τότε το κορυφολόγημα πραγματοποιείται λίγο πριν την άνθηση ενώ εάν επιδιώκει την αύξηση του μεγέθους των ραγών τότε το κορυφολόγημα πρέπει να γίνεται κατά την έναρξη της ωρίμανσης.

Η αυστηρότητα του κορυφολογήματος εξαρτάται από τις ενδογενείς ιδιότητες κάθε ποικιλίας. Η διεργασία αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε χειρωνακτικά είτε μηχανικά.

Ακολουθήστε μας: 
facebook instagram twitter youtube

0

Start typing and press Enter to search

Μετάβαση στο περιεχόμενο