Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει

Συγκλονισμένος ὁ G.Clauss ἀπὸ τὸν θάνατό της, κυριεύτηκε ἀπὸ βαθειὰ μελαγχολία καὶ μόνο μὲ τὴ συνεχῆ δουλειὰ καὶ ἀπασχόληση στὴν «ΑΧΑΪΑ» ξεπερνοῦσε τὸν πόνο του.

Ἕνα χρόνο μετὰ ἀπὸ τὸν θάνατο τῆς γυναίκας του, τῆς ἀφιερώνει μία μαρμάρινη στήλη, ποὺ τὴν τοποθετεῖ στὸν κῆπο τοῦ σπιτιοῦ του, στὴ Gutland.

Στὴ μεσαῖα πλευρὰ γράφει:

DEM ANDENKEN AN MEIN VERLORENES GLUEK. GEWEIHT MAERZ 1902

Σὲ ἀνάμνηση τῆς χαμένης μου εὐτυχίας. Ἀφιερωμένη τὸν Μάρτιο 1902.

Στὴ δεξιὰ πλευρὰ γράφει:

THOMAIDE CLAUSS GB. KARPOUNY GB. ZU NAUPLIA 7/17 JANUAR 1858

GEST. ZU MUENCHEN AM 9 MAERZ 1901 BEGRABEN IN MUENCHEN

AUF DEM SCHWABINGER FRIEDHOF

Ἡ Θωμαῒς Clauss – Καρπούνη γεννηθηκε στὸ Ναύπλιο στὶς 7/19 Ἰανουαρίου 1836 πεθανε στὸ Μόναχο στὶς 9 Μαρτίου 1901.

Ἐτάφη στὸ Μόναχο, στὸ Κοιμητήριο Schwabinger

Kαι στὴν ἀριστερή πλευρά:

DIE LIEBE HOERET NIMMER AUF

I COR. XIII 8

«Ἡ ἀγάπη οὐδέποτε ἐκπίπτει».

(1η ἐπιστολὴ τοῦ Ἀποστόλου Παύλου πρὸς Κορινθίους, κεφ. 13, στ. 8).

Σήμερα η μαρμάρινη στήλη αποτελεί μέρος του ιστορικού αρχείου του οινοποιείου, και βρίσκεται μέσα στο μουσειακό χώρο της έπαυλης.

 

Συνεχίζεται…

 

Ακολουθήστε μας: 
facebook instagram twitter youtube

0

Start typing and press Enter to search