Μπαρμπα-Γιάννης Μάλλιος: : 3. Στον Οικισμό της Gutland

GutlandὍπως εἶναι γνωστό, ὁ ἴδιος ὁ Gustav Clauss ὀνόμασε Gutland τὸ οἰνοποιητικὸ συγκρότημά του, δηλαδὴ τὸ κτῆμα στὴν περιοχὴ τοῦ τότε Ριγανόκαμπου καὶ τὶς ἐν αὐτῷ ἐγκαταστάσεις. Μέρος τῶν ἐγκαταστάσεων χρησίμευε γιὰ κατοικίες τῶν ἐργαζομένων καὶ τῶν οἰκογενειῶν τους οἱ ὁποῖες ἔμεναν ἐντὸς τοῦ ἄτυπου, ἀλλὰ πλήρους αὐτοῦ οἰκισμοῦ, δωρεάν. Ἡ σημερινὴ συνέχεια τῆς συνεντεύξεως τοῦ μπαρμπα-Γιάννη τοῦ Μάλλιου, ἀποτελεῖται ἀπὸ ἀποσπάσματα ποὺ ἔχουν νὰ κάνουν ἀκριβῶς μὲ τὸν ἰδιότυπο αὐτὸν οἰκισμὸ καὶ τὶς συνθῆκες ζωῆς τῶν κατοίκων του…

α΄ ΠΟΥ;

Giannis_MalliosΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΛΛΙΟΣ: … Ἐδῶ εἶναι ἡ βίλλα τοῦ Clauss (ΣΗΜ: δείχνει φωτογραφίες). Ἐδῶ δίπλα ἤτανε τοῦ Καραμεσίνη τὸ σπίτι, ποὺ λέμε… ἐδῶ ἤτανε τὸ πλυσταριό, τὸ παληὸ πλυσταριό….

ΕΡΩΤΗΣΗ : Δὲ μοῦ λέτε, ὁ Καραμεσίνης τί ἤτανε;

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΛΛΙΟΣ: Ὁ Καραμεσίνης ἤτανε γαμπρὸς τοῦ Μαστρογιαννόπουλου (ΣΗΜ: παλαιὸς διευθυντής, μὲ σημαντικὴ συμβολὴ στὴν πορεία τῆς ΑΧΑΪΑ CLAUSS).

ΕΡΩΤΗΣΗ: Καὶ ἔμενε ἐκεῖ; Γιατί τὸ λέτε «τοῦ Καραμεσίνη»;

Karamesini

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΛΛΙΟΣ: Ναί, ἔμενε ἐκεῖ. Ἐκεῖ, ἀρχικῶς, μένανε ἄλλες οἰκογένειες. Ἐκεῖ ἔμενε ὁ Μιχάλης ὁ Μάλλιας ἤ Μικελάκης ποὺ τὸν λέγαμε, μετὰ ἔμενε καὶ ὁ ἴδιος ὁ Μαστρογιαννόπουλος …

ΕΡΩΤΗΣΗ: Σπίτια, δηλαδή, ἦταν ὅλα αὐτά;

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΛΛΙΟΣ: Ναί, ὅλα αὐτά. Ἐδῶ μέναν τρεῖς οἰκογένειες, κι ἐδῶ μέναν τρεῖς οἰκογένειες. Κι ἐκεῖ ποὺ ἔγινε ἀργότερα τὸ Συνεδριακὸ Κέντρο, στὸ κέντρο τοῦ οἰκισμοῦ, ἐκεῖ ἤτανε σπίτια, ἐκεῖ ἔμενε ὁ πρώην διευθυντής, ὁ Βασιλακόπουλος – τὸν ὁποῖο τὸν βρῆκα κι ἐγὼ (γιατὶ πέρασαν πολλοὶ διευθυντές) – δεδομένου ὅτι ἐγὼ ἔπιασα δουλειὰ τὸ 1946 καὶ τελείωσα τὸ ’87, μετὰ ἀπὸ 40 χρόνια. Ἐκεῖ ἦταν σπίτια, παλαιά, ὅλα αὐτὰ ἦταν σπίτια καὶ κάτω ἤτανε ἀποθῆκες. Τὸ.. «13», ποὺ λέγαμε ἐμεῖς, (ΣΗΜ: πρόκειται γιὰ ἐνδοεταιρικὴ ἀρίθμηση τῶν κτιρίων), διάφορα ἐργαστήρια μέσα ἐκεῖ. Μέχρι τὴ γωνία.

... ΚΙ ΑΠΟ ΚΑΤΩ ΕΙΧΑΝΕ ΤΑ ΑΛΟΓΑ. ΗΤΑΝ ΣΤΑΥΛΟΣ...

… ΚΙ ΑΠΟ ΚΑΤΩ ΕΙΧΑΝΕ ΤΑ ΑΛΟΓΑ. ΗΤΑΝ ΣΤΑΥΛΟΣ…

Καὶ στὸ γωνία δεξιά, πού ‘ταν ἕνα κτίριο, ἐκεῖ ἔμενε ὁ Αἰμίλιος ὁ Μάλλιας, ὁ Αἰμίλιος ὁ Μάλλιας ἐπάνω, καὶ ἀπὸ κάτω εἴχανε τὰ ἄλογα… ἦταν σταῦλος. Καὶ πιὸ δίπλα … ἕνα διάστημα εἴχαμε κάνει καὶ ἑστιατόριο

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ἑστιατόριο τῶν ἐργατῶν;

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΛΛΙΟΣ: Τῶν ἐργατῶν, ναί.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Καὶ ποιὸς μαγείρευε;

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΛΛΙΟΣ: Ὄχι, ὁ καθ’ ἕνας τὸ κολατσιό του καὶ τρώγανε ἐκεῖ….

ΕΡΩΤΗΣΗ: Μέχρι πότε ἦταν αὐτά, θυμᾶστε;

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΛΛΙΟΣ: Δὲν θυμᾶμαι ἀκριβῶς. Νομίζω ὅλα αὐτὰ πρέπει νὰ ξεκινήσανε μετὰ τὸ ’50 νὰ κατεδαφίζονται.

…………………………………………………

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΛΛΙΟΣ: … πάνω ἀπὸ τὸ bar (ΣΗΜ: τὴ σημερινὴ Κάβα Δανιηλίδος) μέναμε τέσσαρες οἰκογένειες.

ΕΡΩΤΗΣΗ : Πάνω ἀπὸ τὸ bar;

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΛΛΙΟΣ: Ναί.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ἐσεῖς μένατε ἐκεῖ;

Bar_CavaΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΛΛΙΟΣ: Ἐκεῖ ἐγεννήθηκε ὁ πατέρας μου! Δέ, τὸν παποῦ μου, τὸ Γιάννη τὸ Μάλλια – ὄχι Μάλλιος ποὺ λέω ἐγώ, ἀλλὰ δὲ βαριέσαι … μὲ βγάλαν Μάλλιο, τὸ ἴδιο εἶναι… – τὸν ἐφέρανε ἕξι μηνῶν. Ἕξι μηνῶν. Ἐκεῖ γεννήθηκα ἐγώ. Καὶ ὁ πατέρας μου ἐκεῖ πέρα.

…………………………………………………

ΕΡΩΤΗΣΗ: Στοὺς πύργους μένανε ἐργαζόμενοι, ἔτσι;

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΛΛΙΟΣ: Ναί, ναί. Ἐδῶ μένανε τρεῖς οἰκογένειες (ΣΗΜ: δείχνει φωτογραφίες), ἐδῶ μέναν τρεῖς οἰκογένειες, ἐδῶ μέναν τέσσερεις οἰκογένειες, ἐδῶ μέναν δύο, ἄλλες δύο ἀπὸ κεῖ, ἀπάνω ἐκεῖ ποὺ εἶναι τώρα τοῦ …

ΕΡΩΤΗΣΗ: «τοῦ Βλάση»;

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΛΛΙΟΣ: Ναί, οἱ ἀποθῆκες «τοῦ Βλάση», πού ‘τανε οἱ ἀποθῆκες «τοῦ Βλάση»… πίσω ἀπὸ κεῖ ἦταν ἕνα κτίριο ποὺ μέναν δύο οἰκογένειες. Ἔμενε ὁ παραστάτης, αὐτὸς ποὺ ἐπέβλεπε τ’ ἀμπέλια…

Η GUTLAND «ΑΦ’ ΥΨΗΛΟΥ»... ΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΚΑΤΣΑΚΑ ΑΠΟ ΑΝΕΜΟΠΤΕΡΟ

Η GUTLAND «ΑΦ’ ΥΨΗΛΟΥ»… ΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΚΑΤΣΑΚΑ ΑΠΟ ΑΝΕΜΟΠΤΕΡΟ

β΄πῶς;

Giannis_Mallios2ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΛΛΙΟΣ: … ἐπαίρναμε δὲ… ἐφτάσαμε νὰ παίρνουμε μία ὀκὰ κρασὶ οἱ ἀνύπαντροι, μία ὀκὰ κρασὶ τὴν ἡμέρα καὶ μιάμιση οἱ παντρεμένοι. Τὸ δῶρο τῆς ἑταιρείας. Τὸ παίρναμε κάθε βδομάδα. Καὶ παίρναμε… αὐτὸ δὲν τὸ θυμᾶμαι μὲ λεπτομέρεια… τὸ μῆνα;… ἐπαίρναμε καὶ ἀπὸ μία ὀκὰ οὖζοbrandy. Μετὰ … εἴχαμε πετύχει νὰ ἔχουνε βάλει αὐτοκίνητο δύο φορὲς τὴν ἑβδομάδα καὶ γιὰ τοὺς ἐργαζόμενους μέσα καὶ γιὰ τὰ σπίτια -ἤσαντε πολλὲς οἰκογένειες, εἴκοσι δύο οἰκογένειες- νὰ παίρνει ἕνας ἐργαζόμενος δύο φορὲς τὴν ἑβδομάδα καὶ νὰ ψωνίζει γιὰ τὸ προ… γιὰ τὸ ἐργοστάσιο. Ἔλεγες ἐσὺ «πάρε μου ἐκεῖνο… πάρε μου ψωμί, πάρε μου…», τά ‘γραφες καὶ τοὺς τὰ μάζευες ὅλα στὸ αὐτοκίνητο… καὶ τοὺς τά ‘παιρνα ἐγὼ καὶ τοὺς ἔκανα διανομὴ – γιατὶ ἔκανα κι αὐτὴ τὴ δουλειὰ ἕνα διάστημα.

…………………………………………………

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΛΛΙΟΣ: … δὲν εἶχε τὸ Clauss ρεῦμα, δὲν εἶχε, γι’ αὐτὸ γιὰ ἐκεῖνα τὰ πολὺ παληὰ μηχανήματα εἴχανε γεννήτρια μὲ πετρέλαιο. Καὶ τὴν ἀνάβανε, κι εἴχανε βάλει καὶ στὰ σπίτια φῶς, ἀλλὰ ὅσο δούλευε ἡ γεννήτρια. Μετὰ..

ΕΡΩΤΗΣΗ: εἴχατε τὰ…

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΛΛΙΟΣ: τὶς λάμπες.

Lampa

…………………………………………………
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΛΛΙΟΣ: Καὶ εἴχαμε καὶ ἁλώνι ἐκεῖ, γιατὶ σπέρνανε. Αὐτὸ εἶναι ἁλώνι, ὅπως μπαίνουμε… ἐδῶ… (ΣΗΜ: δείχνει φωτογραφίες)… εἴχανε γιὰ τὰ κριθάρια, βάζανε κριθάρι ποὺ τάιζαν τ’ ἄλογα, γιατὶ τότε εἶχαν ἅμαξες καὶ κάρρα ποὺ κουβαλάγανε τὰ…

Karo

…………………………………………………

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΛΛΙΟΣ: Ἐγὼ δούλεψα μὲ τὸν Σαβράμη ἕνα διάστημα, ποὺ ἤτανε ἤτανε ἐπιπλοποιός, μαραγκός, πῶς τοὺς λένε αὐτοὺς ποὺ κάνουνε πατώματα καὶ τέτοια…

ΕΡΩΤΗΣΗ: Εἶχε μαραγκὸ ἡ Clauss ἀπὸ τότε;

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΛΛΙΟΣ: Καὶ μαραγκὸ καὶ σοφατζῆ καὶ πολλὰ πράγματα μέσα.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ἄ, τοὺς εἶχε μόνιμα;

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΛΛΙΟΣ: Μόνιμοι αὐτοί. Δηλαδή, τὰ σπίτια ἐπισκευαζόσαντε ἀποκλειστικὰ ἀπὸ μᾶς, ἀπὸ δικούς μας μαστόρους…

 Savramis

0

Start typing and press Enter to search

Μετάβαση στο περιεχόμενο