Καλά Χριστούγεννα!

Τί περίεργο! Οἱ πεντηκονταετίες στὴν ΑΧΑΪΑ CLAUSS σηματοδοτοῦνται, κατὰ τύχη, ἀπὸ ἐκδόσεις! Συγκυρία; Δάκτυλος τῶν θεῶν; Ἄγνωστο… Τὸ σίγουρο εἶναι ὅτι γιὰ νὰ γιορτάσουν οἱ Γερμανοὶ συνεργάτες τοῦ Gustav Clauss τὰ πρῶτα πενήντα χρόνια τοῦ Οἰνοποιείου προέβησαν, στὰ 1911, σὲ μιὰ καλαίσθητη ἔκδοση, μὲ τίτλο : ”Achaia” Actiengesellschaft fur Weinproduction Patras 1861-1911 («Ἀχαΐα» Μετοχικ ταιρεία παραγωγς κρασιο, Πάτρα 1861-1911). Κι ἀργότερα, ὅταν ὁ ἐκ τῶν μελῶν τῆς διαδόχου τοῦ Clauss οἰκογενείας, Κωνσταντῖνος Ἀλ. Ἀντωνόπουλος, ἔγραψε καὶ ἐξέδοσε τὸ δικό του αὐτοβιογραφικὸ -οἰνολογικὸ πόνημα, μὲ τίτλο ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ, τὸ Οἰνοποιεῖο εἶχε πλέον κλείσει τὰ ἑκατὸ χρόνια ἀδιάκοπης δραστηριότητας. Τέλος, ἡ τρίτη πεντηκονταετία τῆς ΑΧΑΪΑ CLAUSS, γιορτάστηκε μὲ τὴν ἔκδοση τῆς ἔρευνας τῆς κ. Ροδούλας Σταθάκη, μὲ τίτλο Η ΟΙΝΟΠΟΙΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΑΧΑΪΑ» ΚΑΙ ΤΑ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΑ ΒΑΡΕΛΙΑ ΤΗΣ.

Καὶ καλὰ ὥς ἐδῶ. Ἀλλὰ φαίνεται πὼς αὐτὲς οἱ ἀνὰ πεντηκονταετία γενέθλιες ἐκδοτικὲς ἐκφάνσεις, ὑπεισέρχονται καὶ στὶς διαδικτυακὲς σελίδες ἀφοῦ, χωρὶς κανένας νὰ τὸ ἔχει προβλέψει ἤ προγραμματίσει, τὸ παρόν, ἠλεκτρονικὸ πληροφοριακό μας «δελτίο» ἐγκαινιάζεται πενήντα ἀκριβῶς χρόνια μετὰ τὴν ἔναρξη τῆς ἔκδοσης ἀπὸ τὸ γραφεῖο Δημοσίων Σχέσεων τῆς ΑΧΑΪΑ CLAUSS, ἑνὸς μηνιαίου «πληροφοριακοῦ δελτίου», ποὺ εἶδε τὸ φῶς τῆς δημοσιότητος στὰ 1964, μὲ εὐθύνη καὶ ἐπιμέλεια τοῦ ρέκτη Διευθυντῆ τῆς ἑταιρίας ἀειμνήστου Ἀλέκου Ἀντωνόπουλου, σὲ στενὴ συνεργασία μὲ τὸν ἔγκριτο δημοσιογράφο τῆς ἐποχῆς κ. Γιάννη Καραλῆ.

Ἐπιβάλλεται, λοιπόν, νὰ διακοπεῖ, μὲ τὴν εὐκαιρία τῶν ἑορτῶν τῶν Χριστουγέννων, ἡ ἀνὰ ἑβδομάδα κανονικὴ ροὴ τῆς ὕλης μας, γιὰ νὰ παρεμβληθεῖ, ὡς ἐπίκαιρο καὶ σημαδιακό, τὸ ἐξώφυλλο τοῦ περιοδικοῦ τοῦ μηνὸς Δεκεμβρίου 1964….

Christmas1964_AchaiaClauss

 

Πρέπει νὰ σημειωθεῖ, παρεμπιπτόντως, ὅτι τὴν ἐποχὴ ἐκείνη, τῆς βιομηχανικῆς ἀνάπτυξης τοῦ τόπου, ὅλα τὰ μεγάλα ἐργοστάσια συμπεριελάμβαναν στὶς δραστηριότητές τους καὶ τὴν ἔκδοση Περιοδικοῦ ὕλης σχετικῆς μὲ τὸ ἀντικείμενο καὶ τοὺς ἀνθρώπους τους, πρᾶγμα ποὺ συνέβαλε στὴν συνοχὴ τῶν ἐργαζομένων μὲ κοινὸ παρονομαστὴ τὴν κρυφὴ ὑπερηφάνεια γιὰ τὴν πρόοδο τοῦ ἐργοστασίου τους ἀφ’ ἑνός, καὶ ἀφ’ ἑτέρου στὴν, κατὰ κάποιο τρόπο, διαφήμιση ἑνὸς εὔρωστου ἐργοστασίου. Θὰ μᾶς δοθεῖ εὐκαιρία, σὲ ἄλλη ἀνάρτηση, νὰ παρουσιάσουμε τὸ περιεχόμενο καὶ τὴν ὕλη αὐτῶν τῶν «περιοδικῶν δελτίων» ποὺ στὴν ΑΧΑΪΑ CLAUSS, χάρη στὴν πρόνοια καὶ τὴ μέριμνα τοῦ κ. Ἀλέκου Ἀντωνόπουλου ἔχουν ἀποθησαυριστεῖ σὲ δεμένους Τόμους, ὡστόσο, γιὰ τὴν ὥρα ἄς ἀπολαύσουμε τὸ ἑορταστικὸ ἐξώφυλλο ποὺ κατὰ πᾶσα πιθανότητα φιλοτέχνησε ὁ μοναδικὸς ἐν Πάτραις μακετίστας τῆς ἐποχῆς, ἀείμνηστος Ντίνος Ἀνδριόπουλος, καὶ ἀπηχεῖ τὴν αἰσθητικὴ τῆς ἐποχῆς καὶ τὴν ἐλπίδα ποὺ ὑποσχόταν μιὰ ἀνθοῦσα βιομηχανία.

0

Start typing and press Enter to search

Μετάβαση στο περιεχόμενο