Καλώς ήλθατε στην Gutland… (Μέρος 1ο)

Κυρίες καὶ κύριοι συνδαιτυμόνες

Σᾶς καλωσορίζουμε στὴ «Gutland»!

 

Gutland, εἶναι λέξη ποὺ καθιερώθηκε κατ’ ἀντιστροφὴν τῆς γερμανικῆς λέξεως Landgut, ποὺ σημαίνει “κτῆμα”. Ὁ ἴδιος ὁ κύριος Clauss, θέλοντας νὰ δώσει ἕνα ὄνομα στὴν περιοχὴ ποὺ φύτευσε τοὺς ἀμπελῶνες του, τὴν εἶπε «Landgut Clauss». Σὰ νὰ λέμε σήμερα “κτῆμα Κλάους”.

Ἐπειδὴ ὅμως ἡ μικρούλα, τότε, θυγατέρα του Ἀμαλία, δὲν μποροῦσε νὰ προφέρει σωστὰ τὴ λέξη Landgut καὶ τὴν ἔλεγε ἀνάποδα – Gutland -,

καὶ ἐπειδὴ οἱ λέξεις Gut Land ὑπάρχουν στὴ Γερμανικὴ γλῶσσα καὶ σημαίνουν “καλή, εὔφορη γῆ”,

καὶ ἐπειδὴ δὲν φέρνουμε ποτὲ ἀντίρρηση σὲ ἕνα κοριτσάκι, ὁποιασδήποτε ἡλικίας, ἡ περιοχὴ ὀνομάστηκε  Gutland χωρὶς δεύτερη κουβέντα…

 Ὁ G. Clauss μὲ συνεργάτες του, στὰ τέλη τοῦ 19ου αἰῶνα. Στὸν δεσπόζοντα τοῖχο τῆς βίλας, πίσω τους, ἡ ἐπιγραφὴ " Gutland".

G. Clauss μὲ συνεργάτες του, στὰ τέλη τοῦ 19ου αἰῶνα. Στὸν δεσπόζοντα τοῖχο τῆς βίλας, πίσω τους, ἡ ἐπιγραφὴ ” Gutland“.

Πρέπει ἐξ ἀρχῆς νὰ Σᾶς πληροφορήσουμε  ὅτι ἡ Gutland δὲν ὑπάρχει… Δὲν τὴν ἔχει ὁ Χάρτης. Δὲν ὁρίζεται ἀπὸ γεωγραφικὲς συντεταγμένες καὶ δὲν περιλαμβάνεται στὸ Ἐθνικὸ Κτηματολόγιο κανενὸς Ἔθνους. Ὡστόσο, εἶναι γνωστὴ εἰς πάντα τὰ Ἔθνη καὶ ἀποτελεῖ ἀγαπημένο παγκόσμιο προορισμὸ, ἀφοῦ τὴ γνωρίζουν, τὴν ἐπισκέπτονται καὶ τὴ θυμοῦνται χιλιάδες ἄνθρωποι ἀπὸ ὅλον τὸν Κόσμο -πολὺ περισσότεροι ἀπὸ ἐπισκέπτες πόλεων ποὺ τὶς ἔχει ὁ Χάρτης…-

Παράλληλα καὶ ἐνῶ, ὅπως εἴπαμε, ἡ Gutland δὲν φαίνεται νὰ ὑπάρχει, οἱ ποταμοὶ τῶν μεθυστικῶν κρασιῶν της βρέχουν καὶ τὶς πιὸ ἀπίθανες γωνιὲς γῆς σὲ ὅλη τὴν Ὑδρόγειο σφαίρα.

Δὲν εἶναι ὑπαρκτὴ πόλη ἡ Gutland. Δὲν ἔχει Δήμαρχο, Τοπικὴ Αὐτοδιοίκηση, ΔΕΠΑΠ, ΧΥΤΑ, ΔΕΥΑΠ, ΟΤΑ, ΤΕΔΚ, ΝΕΛΕ ,ΚΕΠ … ὡστόσο ἔχει Τείχη, Πύργους, Ἐκκλησία Καθολικὴ γιὰ τοὺς  Καθολικοὺς ὑπηκόους της, καὶ Ἐκκλησία Ὀρθόδοξη γιὰ τοὺς Ὀρθοδόξους, καθὼς καὶ κατοικίες. Μέχρι πρό τινος οἱ κατοικίες εἶχαν καὶ κατοίκους –τοὺς ἐργαζομένους στὴν Οἰνοποιία, οἱ ὁποῖοι ζοῦσαν ἐντὸς τῶν τειχῶν της. Ἐδῶ ζοῦσαν, ἐδῶ δούλευαν, ἐδῶ παντρεύονταν, ἐδῶ γεννοῦσαν τὰ παιδιά τους, ἐδῶ τὰ ἔστελναν σχολεῖο (γιατὶ ἡ Gutland εἶχε καὶ σχολεῖο, ἄν καὶ ἀνύπαρκτη…)

carte - postale τοῦ 1966 ὅπου διακρίνεται τὸ κεντρικὸ συγκρότημα, ποὺ γκρεμίστηκε τὸ 1970 γιὰ νὰ ἀντικατασταθεῖ ἀπὸ καινούριο οἰκοδόμημα.

carte – postale τοῦ 1966 ὅπου διακρίνεται τὸ κεντρικὸ συγκρότημα, ποὺ γκρεμίστηκε τὸ 1970 γιὰ νὰ ἀντικατασταθεῖ ἀπὸ καινούριο οἰκοδόμημα.

153 χρόνια νωρίτερα ἄν εἴχατε ἔλθει, θὰ γνωρίζατε τὸν Ἱδρυτή μας, ἀφ’ ἑνός, ἀλλὰ καὶ θὰ ἀκούγατε στὶς αὐλὲς, ἀνάμεσα στὰ Κάστρα, νὰ τιτιβίζουν πουλιὰ καὶ παιδιά. Καὶ στὸ βάθος, πίσω ἀπὸ τὶς φωνὲς τῶν παιδιῶν, τὰ ἀπογεύματα τοῦ Ὀκτωβρίου τοῦ 1870 ἄς ποῦμε, ὁ κοσμοπολίτης, bon viveur καὶ λάτρης τοῦ Εὖ Ζῆν κύριος Clauss, μετὰ ἀπὸ μιὰ κοπιαστικὴ ἡμέρα, θὰ ἀφηνόταν στὶς μελωδίες τοῦ Liszt

 

Ὁ μουσουργὸς Franz Liszt

Ὁ μουσουργὸς Franz Liszt

 

0

Start typing and press Enter to search

Μετάβαση στο περιεχόμενο