ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ

ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΣ! ΕΓΩ…. ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΣ!!

Ἀπὸ τὴν ΑΧΑΪΑ CLAUSS, στὴν λογοτέχνι κ. Ἀθηνᾶ Κακούρη, μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ὀνομαστικῆς της ἑορτῆς.

Στὰ ντοκουμέντα ποὺ ἁπαρτίζουν τὸ Ἱστορικὸ Ἀρχεῖο τῆς ΑΧΑΪΑ CLAUSS, συγκαταλέγεται καὶ ἡ μακρὰ σειρὰ τῶν Βιβλίων Ἐπισκεπτῶν.  Ἡ παροῦσα ἀνάρτηση, θὰ φέρει στὸ φῶς πληροφορίες ποὺ θησαυρίζονται σὲ ἕνα ἀπὸ αὐτὰ τὰ ἰδιόγραφα  «βιβλία»,  ἕνα τόμο δερματόδετο, διαστάσεων 30×23 cm, μὲ τὴν χρυσότυπη ἔνδειξη στὸ ἐξώφυλλό του «Einfchreibe buch für befuche auf Gutland», 194 σελίδων.

Καθώς, πρὸ ἐτῶν, φυλλομετρούσαμε τὶς σελίδες αὐτοῦ  τοῦ ἐξαιρετικὰ ἐνδιαφέροντος τόμου, ἐντοπίσαμε ἕνα κείμενο ποὺ μᾶς ἐντυπωσίασε. Κάποιος ἐπισκέπτης εἶχε ἀρχίσει τὴν καταγραφὴ τῶν σκέψεων ἤ τῶν ἐντυπώσεών του, μὲ τὴν ἀσυνήθη γιὰ Βιβλίο Ἐπισκεπτῶν φράση: «Παντρεμένος! Ἐγὼ ὁ Κακούρης παντρεμένος!»….

 Ὁ δυναμισμὸς ἤ ἡ ταπεινοφροσύνη,  τὸ χιοῦμορ ἤ ὁ αὐτοσαρκασμός, ἡ ὑπευθυνότητα ἤ ἡ ἀπόγνωση  ποὺ ἀπορρέει ἀπὸ τὶς δύο πρῶτες αὐτὲς προτάσεις τοῦ ἄγνωστου, κατ’ ἀρχήν, συντάκτη ὁ ὁποῖος, ἤ δὲν περίμενε ποτὲ ὅτι θὰ παντρευτεῖ, ἤ τὸ ἤθελε πολύ,  μᾶς ὤθησε νὰ μελετήσουμε τὸ ζήτημα  καὶ νὰ μεταφερθοῦμε νοερὰ στὸν Γάμο του, ποὺ τελέστηκε  στὴν ΑΧΑΪΑ CLAUSS  καὶ στὴν Πάτρα μιᾶς ἄλλης ἐποχῆς… (περισσότερα…)

Read More

ΝΕΟΛΟΓΟΣ 11/8/1908: ΠΥΡΚΑΪΑ

Π Υ Ρ Κ Α Ϊ Α

Στὸ περιθώριο τῶν ἐρευνῶν γιὰ θέματα ποὺ σχετίζονται μὲ τὴν ἱστορία τῆς ΑΧΑΪΑ CLAUSS, συναντᾶ ὁ ἐνδιαφερόμενος μικρὲς ἐκπλήξεις, οὐδόλως εὐκαταφρόνητες! Ἡ σημερινὴ ἀνάρτησή μας ἐντάσσεται στὶς ἐκπλήξεις αὐτές, καὶ ἀφορᾶ σ’ ἕνα ρεπορτὰζ τῆς ἐφημερίδας ΝΕΟΛΟΓΟΣ Πατρῶν, τὸ ὁποῖο ἀνακαλύψαμε κατὰ τύχη, στὸ φῦλλο 5003 τῆς 11ης Αὐγούστου 1908.

Μουσείο Τυπου Πατρών. Φωτογραφία από την ιστοσελίδα Tempo24

Κι ὅλα αὐτὰ -πρέπει σὲ κάθε εὐκαιρία νὰ τὸ τονίζουμε- χάρη στὴν ἄκρως κοινωφελῆ ψηφιοποίηση καὶ δημοσιοποίηση τῶν ἐφημερίδων τοῦ Μουσείου Τύπου Πατρῶν, ποὺ ἔγινε μὲ μέριμνα τῶν ὑπευθύνων του, παλαιῶν καὶ σημερινῶν.
Ἄς ἐπικεντρωθοῦμε, ὅμως, στὴ 2η σελίδα τῆς ἐφημερίδας, καὶ ἄς ἐπιδείξουμε τὰ δέοντα αἰσθήματα τρόμου, διαβάζοντας τὴν ἐπικεφαλίδα (περισσότερα…)

Read More

Τα ζιζάνια

Μὲ ἀφορμὴ τὸ Καρναβάλι, λοιπόν, σήμερα προτείνουμε τὴν ἀνάγνωση δύο κειμένων: τὸ ἕνα ἀποτελεὶ ἀπάνθισμα ἀποσπασμάτων ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ Νίκου Μπακουνάκη «Τὸ Κρασὶ τοῦ Γουσταύου», ποὺ ἐκδόθηκε ἀπό τὸν ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ στὰ 1997, καὶ τὸ ἄλλο εἶναι δημοσίευμα τῆς πατρινῆς ἐφημερίδας ΝΕΟΛΟΓΟΣ, τῆς 22 Φεβρουαρίου 1900!!

Πιστεύουμε ὅτι αὐτὰ τὰ δύο κείμενα ἀλληλοπεριχωροῦνται. Δηλαδὴ τὸ ἕνα ἑρμηνεύει τὸ ἄλλο, σὲ μιὰ ἀκαδημαϊκὴ προσέγγιση τοῦ Καρναβαλιοῦ, μιᾶς γιορτῆς μὲ κοινωνιολογικὸ ὑπόβαθρο, ἀπ’ ὅτι φαίνεται. Ἀλλὰ αὐτὴ τὴν πνευματικὴ ἐργασία, τοὺς συλλογισμοὺς καὶ τοὺς ἀπαιτούμενους μετεωρισμούς της, θα τὰ ἀφήσουμε σὲ σᾶς, τοὺς ἀναγνῶστες, οἱ ὁποῖοι θὰ ἔχετε τὴ δυνατότητα νὰ σκεφτεῖτε –δὲν εἶναι δὰ καὶ κανένας δυσεπίλυτος γρίφος- πῶς συνδέονται οἱ περὶ ὧν ὁ λόγος διηγήσεις.

Στὸ τέλος ἐλπίζουμε νὰ συμβεῖ ὅ,τι καὶ μὲ τὴν Μαυροδάφνη: νὰ σᾶς εὐχαριστήσει ἡ επίγευση τῆς belle epoque. Καλὴ ἀνάγνωση! (περισσότερα…)

Read More

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Β. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Β. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ἡ 1η Ἰανουαρίου κάθε ἔτους εἶναι, ὡς «Ἀρχιμηνιὰ κι ἀρχιχρονιά», ἡμέρα φορτισμένη ποικιλοτρόπως.  Μέσα σὲ αὐτὸ τὸ κλῖμα, καὶ ἐπειδὴ κι «ἅγιος Βασίλης ἔρχεται ἀπὸ τὴν Καισαρεία»,  ἡ ΑΧΑΪΑ CLAUSS ἔχει τὴν ὑποχρέωση καὶ τὸ δικαίωμα νὰ ἀναρτήσει μιὰ δημοσίευση ἀφιερωμένη στὸν Λαλάκη Ἀντωνόπουλο ποὺ τὴν 1η Ἰανουαρίου ἔχει τὴν ὀνομαστική του γιορτή. Ὁ Λαλάκης Ἀντωνόπουλος, βεβαίως, ἤδη ἀπὸ τὸ 2008, ἐξεμέτρησε τὸ ζῆν, ἀλλὰ αὐτὸ καθόλου δὲν μᾶς ἐμποδίζει νὰ γιορτάσουμε σήμερα τὴν γιορτή του.  Καὶ θὰ τὴν γιορτάσουμε μὲ μία ἀνθολόγηση  λόγων καὶ κειμένων του. Λόγων καὶ κειμένων ποὺ ἀφοροῦν σ’ αὐτὸν προσωπικά, κι ὄχι στὴν πολυσχιδῆ ἐπαγγελματική, κοινωνικὴ ἤ πολεμικὴ δραστηριότητά του, διότι ἐκφεύγουν τοῦ σκοποῦ τῆς παρούσης. (περισσότερα…)

Read More

28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940

Ἕνα μεσημέρι τοῦ παρελθόντος Σεπτεμβρίου, ἦρθαν στὸ Κτῆμα ὁ κ. Τάκης Γεωργόπουλος καὶ ὁ ὁμογενὴς τῆς Ἀμερικῆς Mr. John Αποστολόπουλος, ἀμφότεροι Ἕλληνες καὶ ἑλληνόψυχοι. Θὰ δοθεῖ εὐκαιρία καὶ θὰ ἀναφερθοῦμε ἐκτενῶς στοὺς δύο νέους, πολύτιμους αὐτοὺς φίλους τῆς ΑΧΑΪΑ CLAUSS, πρὸς τὸ παρὸν ὅμως πρέπει νὰ ποῦμε ὅτι μετὰ τὴν πρώτη μας ἐπαφή, τὴν ξενάγηση καὶ τὶς συζητήσεις, οἱ δύο φίλοι ἀπῆλθαν. Καὶ ὁ μὲν Mr John ταξίδεψε γιὰ τὶς ΗΠΑ, ἀπ’ ὅπου ἀναμένεται νὰ ἐπιστρέψει τὴν ἐρχόμενη Ἄνοιξη, ὁ δὲ κ. Τάκης ἐπανῆλθε… (περισσότερα…)

Read More

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4685/1877 ΜΕΡΟΣ Β΄

symvolaio6

εἴτε μέρος (μετὰ τὴν ὡς εἴρηται ἀνωτέρω πληρωμὴν τῷ Δημοσίῳ τῶν διὰ τὴν προικοκτησίαν ὀφειλομένων) εἴτε τὸ ὅλον τῶν κρατουμένων δύω χιλιάδων Δραχμῶν ἵνα ἐξ αὐτῶν πληρώσῃ καὶ τὸ τίμημα τῶν δηλώσεων ὡς εἴρηται ἀνωτέρω παρὰ τοῦ Κ. Καλφαρέντζου ἐκ τριάκοντα στρεμμάτων γαιῶν, ἅς πωλεῖ μετὰ τῶν λοιπῶν τριάκοντα στρεμμάτων τῶν ἐκ προικοκτησίας προερχομένων, κατὰ τὴν γενησομένην ὁριστικὴν ἐκτίμησιν τῆς ἀξίας των, συμφώνως μὲ τὸν νόμον, καθόσον τὰ συμβαλλόμενα μέρη ἐννοοῦσιν ὅτι ὁλόκληρον τὸ ἀνωτέρω κτῆμα περιέρχεται τῷ ἀγοραστῇ Καρόλῳ Κέλλερ ἐλεύθερον παντὸς βάρους, ὑποθήκης, προσημειώσεως, ἤ ἄλλης τινὸς ὑποχρεώσεως πρὸς τὸ Δημόσιον, ἐννοοῦνται πάντα ταῦτα ἐὰν ὑπάρχωσιν εἰς βάρος τοῦ πωλητοῦ, ὅστις εὐθύνεται ἐν τοιαύτῃ περιπτώσει ἀπέναντι τοῦ πωλητοῦ καὶ πέραν τῶν κρατουμένων δύω χιλιάδων Δραχμῶν. (περισσότερα…)

Read More

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4685/1877 ΜΕΡΟΣ Α΄

ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΤΣΑΚΑ

ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΤΣΑΚΑ

Ἡ ἀγοραπωλησία τὴν ὁποία διαπραγματεύεται τὸ συμβόλαιο ποὺ παρουσιάζεται σήμερα, ἀφορᾶ -κατὰ πᾶσα πιθανότητα- στὴν ἔκταση ἑνὸς ἀμπελώνα, ποὺ δὲν ὑφίσταται σήμερα, ἀφοῦ στὴ θέση του ὀρθώθηκαν τὰ μεγάλα βιομηχανικὰ κτίσματα, ποὺ διακρίνονται σὲ πρῶτο πλάνο στὴν ἀεροφωτογραφία ποὺ παραθέτουμε, τὰ ὁποῖα στέγασαν τὶς λεγόμενες «Ἀποθῆκες Βλάση» καὶ τὶς εὐμεγέθεις δεξαμενὲς τῆς οἰνοπαραγωγῆς. Πρόκειται γιὰ τὴν ἔκταση ποὺ βρίσκεται ἀκριβῶς μετὰ τὸν ἐμβληματικό, θὰ λέγαμε, ἀμπελώνα τῆς οἰνοποιΐας, ὁ ὁποῖος ἁπλώνεται δεξιά, καθὼς φθάνει στὴν κορυφὴ τοῦ λόφου καὶ πρὸ τῆς κεντρικῆς πύλης τῆς ΑΧΑΪΑ CLAUSS. (περισσότερα…)

Read More

ΜΝΗΜΕΣ ΗΜΕΡΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ…

porta-simaia«Μιχαλέικα» ὀνομάζεται συνοικισμὸς παρακείμενος τοῦ ὀρεινοῦ χωριοῦ Δεμέστιχα, μὲ τὸ ὁποῖο ἡ «ΑΧΑΪΑ» ἔχει ἄρρηκτους οἰνολογικοὺς δεσμούς, ἀπὸ τὸν προπερασμένο ἤδη αἰῶνα. Τὸ ὄνομα τοῦ συνοικισμοῦ προέρχεται ἀπὸ τὴν οἰκογένεια Μιχαλοπούλου, οἱ πρόγονοι τῆς ὁποίας ὑπῆρξαν πρῶτοι οἰκιστὲς τῆς περιοχῆς. Σήμερα, οἱ κλώνοι τῆς οἰκογένειας ἔχουν ἁπλωθεῖ μέχρι καὶ τὴν Ἀμερική ἀπ’ ὅπου, πρὶν δέκα πέντε χρόνια, ἔφτασε μιὰ ἐπιστολὴ μὲ καταγεγραμμένες ἀναμνήσεις σχετικὲς μὲ τὴ ζωὴ σ’ αὐτὸν τὸν ὡραῖο τόπο, κυρίως κατὰ τὴν περίοδο τοῦ πολέμου τοῦ 1940. (περισσότερα…)

Read More

Ἀξιότιμε Κύριε Μουλᾶ!

axiotime-kyrie-moula

Τὰ στοιχεῖα ποὺ μπορεῖ κανεὶς νὰ ἐπισημάνει σὲ μία, ἐκ πρώτης ὄψεως, ἁπλὴ ἐμπορικὴ ἐπιστολή, εἶναι πολλά. Ὅταν, μάλιστα, τὰ «εὑρήματα» αὐτὰ συνεκτιμηθοῦν καὶ μὲ ἄλλα, τότε στοιχειοθετοῦνται ὑποθέσεις ἀρκετὰ ἐνδιαφέρουσες γιὰ τὴν ἱστορικὴ καταγραφή.

Ἡ ἐπιστολὴ ποὺ ἔρχεται στὸ φῶς τῆς δημοσιότητος σήμερα, τέτοιου εἴδους στοιχεῖα μᾶς προσφέρει, γι’ αὐτὸ καί, παρὰ τὸ μικρὸ μέγεθος καὶ τὸ συνοπτικὸ περιεχόμενό της, ἀξιολογεῖται ὡς ἄκρως ἐνδιαφέρουσα. Κι ὅλα αὐτὰ δεδομένου καὶ τοῦ γεγονότος ὅτι ἔχει γραφεῖ ἐν ἔτει χιλιοστῷ ὀκτακοσιοστῷ ἐνενηκοστῷ καὶ ἐνάτῳ, δηλαδὴ πρὶν ἀπὸ 116 χρόνια!! (περισσότερα…)

Read More

Start typing and press Enter to search