Καλώς ήλθατε στην Gutland… (Μέρος 5ο)

Ὁ Πόλεμος τελείωσε κάποια φορά, καὶ ἡ Gutland σώθηκε, χάρη στὴν αὐθεντική, κοσμοπολίτικη φυσιογνωμία της. Ὁ Νίκος Μπακουνάκης, ἱστορικὸς ἐρευνητὴς καὶ συγγραφέας, ἔγραψε πολὺ εὔστοχα στὸ βιβλίο [...]

Καλώς ήλθατε στην Gutland… (Μέρος 4ο)

Μὲ αὐτὸ τὸ πολυεθνικὸ προφὶλ πορεύτηκε ἡ κραταιὰ Οἰνοποιία, ὅλα της τὰ χρόνια, καὶ τὰ εὔκολα καὶ τὰ δύσκολα. Μὲ αὐτὴ τὴν ἰδιοπροσωπία ἀντιμετώπισε τὸ φοβερὸ τρίπτυχο «ΘΕΡΟΣ-ΤΡΥΓΟΣ-ΠΟΛΕΜΟΣ«. [...]

Καλώς ήλθατε στην Gutland… (Μέρος 3ο)

Ὁ Klipfel!!…  Ὁ Herman Klipfel, γιὸς τοῦ Jacob Klipfel, οἰνοποιοῦ καὶ στενοῦ συνεργάτη τοῦ Clauss, ἰδιοκτήτης μιᾶς μεγαλοπρεποῦς ἐπαύλεως ποὺ δεσπόζει στὸν οἰκιστικὸ ἱστὸ τῆς Gutland καὶ διαθέτει [...]

Start typing and press Enter to search